Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Łasku z dnia 07-02-2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372, 1834) oraz art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899), Burmistrz Łasku zarządza, co następuje :

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości gruntowych niezabudowanych, poł. w Orchowie, oznaczonych jako działki nr:
1 316/10 o pow. 971 m2 – cena wywoławcza – 33.985 zł;

2 316/11 o pow. 1069 m2 – cena wywoławcza – 37.415 zł.


§ 2. Cena wywoławcza nieruchomości określona w §1 została ustalona w wysokości wyższej od wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego i stanowi 35 zł za 1 m2. Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Łasku z dnia 07-02-2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.pdf (158,61KB)