Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Łasku z dnia 14-01-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 262/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu 600-lecia Nadania Praw Miejskich Łaskowi

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz Uchwały Nr XXXV/468/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 października 2021 r. zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 262/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu 600-lecia Nadania Praw Miejskich Łaskowi § 1 otrzymuje brzmienie: "Powołuję Komitet Honorowy Obchodów Jubileuszu 600-lecia Nadania Praw Miejskich Łaskowi w 1422 roku, w skład którego wchodzą:
1. Pan prof. Marian Marek Drozdowski - Honorowy Obywatel Łasku - Współprzewodniczący Komitetu 2. Pan Tobiasz Bocheński - Wojewoda Łódzki - Współprzewodniczący Komitetu 3. Pan Grzegorz Schreiber - Marszałek Województwa Łódzkiego - Współprzewodniczący Komitetu 4. Pan Gabriel Szkudlarek - Burmistrz Łasku - Wiceprzewodniczący Komitetu Członkowie Komitetu: 5. Ks. Arcybiskup Senior Władysław Ziółek - Honorowy Obywatel Łasku
6. Pan Tomasz Rzymkowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
7. Pan Paweł Bejda - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
8. Pani Agnieszka Hanajczyk - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
9. Pan Dariusz Joński - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
10. Pan Marek Matuszewski - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
11. Pan Piotr Polak - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
12. Pan Paweł Rychlik - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
13. Pan Tadeusz Woźniak - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
14. Pan Maciej Łuczak - Senator Rzeczypospolitej Polskiej
15. Pan gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak - Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
16. Pan Robert Bartosik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku
17. Pan Piotr Wołosz - Starosta Łaski
18. Pani Grażyna Błęcka-Kolska - polska aktorka teatralna i filmowa
19. Pan Stanisław Bordowicz - Radny Rady Miejskiej w Łasku
20. Pani Anna Doliwa – Prezes Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi"
21. Pan Sylwester Florczak - Radny Rady Miejskiej w Łasku
22. Pan Leszek Głogowski - Kierownik Klubu 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego
23. Pani Magdalena Kelnerowska - Dyrektor Łaskiego Domu Kultury
24. Pani Izabela Knul - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
25. Pani Elżbieta Krawczyk - Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
26. Pani Jadwiga Kurkowska-Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych UM w Łasku
27. Pani Agnieszka Leśniak - Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 6 "Słoneczko" w Łasku
28. Pan Bogdan Lisiecki – Hetman Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych
29. Pan Robert Łyżwa - Przedstawiciel Cechu Rzemiosł im. Jana Łaskiego w Łasku
30. Pani Janina Kielanowicz - Marciniak - Prezes Stowarzyszenia Miłośników Łaskiej Róży
31. Pan Włodzimierz Nowicki - Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Łasku
32. Pan płk pil. Piotr Ostrouch - Dowódca 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego
33. Ks. kan. Piotr Pirek - Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i Św. Michała Archanioła w Łasku
34. Pan Grzegorz Rosiak - Kierownik Filii Łaskiego Domu Kultury w Kolumnie
35. Pan Przemysław Sadziński - Radny Rady Miejskiej w Łasku
36. Pan Jerzy Skorek - Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku, przedstawiciel przedsiębiorców
37. Pan Rafał Stasiak – Przedstawiciel Łaskiego Towarzystwa Kulturalnego
38. Pani Aleksandra Tarnowska - Przedstawiciel Uniwersytetu III Wieku
39. Pan Sławomir Tralewski - Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej
40. Pani Bożena Trocka - Dąbrowa - Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
41. Ks. kan. Jarosław Wojtal - Dziekan Dekanatu Łaskiego

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 262/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. pozostają bez zmian.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Łasku z dnia 14-01-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 262/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu 600-lecia Nadania Praw Miejskich Łaskowi.pdf (192,04KB)