Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z 2021 r. poz. 1834) w związku z art. 104, 104² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 272/16 Burmistrza Łasku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Łasku:
1. W Załączniku nr 1 do Regulaminu pn. „Zasady wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze” w ust. 4:
1) w lit. a) kwotę „100,- zł brutto” zastępuje się kwotą „150,00 zł brutto”;
2) w lit. b) kwotę „80,- zł brutto” zastępuje się kwotą „100,00 zł brutto”;
3) w lit. d) kwotę „50,- zł brutto” zastępuje się kwotą „80,00 zł brutto”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku Pracodawca


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku.pdf (162,02KB)