Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/525/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie wystąpienia do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o uhonorowanie Jubileuszu 600 - lecia Nadania Praw Miejskich Łaskowi

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o uhonorowanie Jubileuszu 600-lecia Nadania Praw Miejskich Łaskowi.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Łasku do wykonania niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XL/525/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie wystąpienia do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o uhonorowanie Jubileuszu 600 - lecia Nadania Praw Miejskich Łaskowi.pdf (156,48KB)