Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Łasku z dnia 21-02-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2022 Burmistrza Łasku z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598, poz. 2054, poz. 2269, Dz. U. z 2022 r. poz. 25) postanawiam:

§ 1. W zarządzeniu nr 40/2022 Burmistrza Łasku z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, § 1 otrzymuje brzmienie:
"Powołać Komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. Przewodnicząca Komisji - Lidia Sosnowska (Zastępca Burmistrza Łasku)
2. Zastępca Przewodniczącej Komisji - Wiesław Kubiak (Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg w Urzędzie Miejskim w Łasku)
3. Członek Komisji - Michał Kołodziejczyk (Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg w Urzędzie Miejskim w Łasku)
4. Sekretarz komisji - Agnieszka Erlichowska-Majcher (Koordynator ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku)."

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Łasku z dnia 21-02-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2022 Burmistrza Łasku z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.pdf (165,63KB)