Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/534/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Łask na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) w związku z art. 37 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 88) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie gminy Łask:
1) Kąpielisko Miejskie w Łasku, zlokalizowane Łask, ul. Armii Krajowej 75.

§ 2. Dla Kąpieliska Miejskiego w Łasku ustala się następujące granice:
1) współrzędne wierzchołków krawędzi zewnętrznych kąpieliska w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
a) X-5718803,61; Y-6579581,70,

b) X-5718796,47; Y-6579631,18,

c) X-5718816,05; Y-6579628,54,

d) X-5718823,98; Y-6579579,06.


§ 3. Organizatorem Kąpieliska Miejskiego w Łasku jest Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.
§ 4. Sezon kąpielowy na terenie gminy Łask w 2022 roku ustala się na okres od 25 czerwca 2022 roku do 28 sierpnia 2022 roku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XL/534/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Łask na rok 2022.pdf (225,55KB)

DOCXZałącznik nr 1 XL/534/2022.docx (5,96KB)