Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/537/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości, poł. w Łasku w obrębie 18, oznaczonej jako działka nr 224 o pow. 1217 m 2 , wynoszącego ½ część. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą SR1L/00058377/2. Zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XL/537/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości.pdf (158,59KB)