Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/538/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy z Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Sieradzu na okres 5 lat na nieruchomość położoną w obrębie Łopatki, oznaczoną działką Nr 466/9 o powierzchni 5,3926 ha, KW SR1L/00035393/3, z przeznaczeniem na cele związane wyłącznie z wędkarstwem.
§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z przedmiotowej nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XL/538/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (159,16KB)