Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/543/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2022 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2022 r.:
1) Kontrola wykonania budżetu Gminy Łask za 2021 rok w zakresie wydatków poniesionych w Oświacie na funkcjonowanie szkół podstawowych w Gminie Łask;
2) Kontrola wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2021 w oparciu o:
a) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2021 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu,

b) sprawozdanie finansowe Gminy Łask za rok 2021,

c) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łask;


3) Opracowanie opinii o wykonaniu budżetu i sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Łasku za 2021 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XL/543/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2022 r..pdf (160,30KB)

DOCXAkt_RCL XL/543/2022.docx (36,38KB)