Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/544/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z § 3 uchwały Nr V/48/03 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zasad udzielania zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask, uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wiewiórczynie, ul. Hallera 29, 98-100 Łask.
§ 2. Wizerunek herbu miasta i gminy Łask zostanie umieszczony na samochodach pożarniczych oraz na materiałach promocyjno - reklamowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiewiórczynie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XL/544/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask.pdf (157,49KB)