Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-01-2019 w sprawie wykupu nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 13 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Wykupić nieruchomości gruntowe położone w Woli Łaskiej, oznaczone nr 240/7 o pow. 0,0220 ha i nr 240/10 o pow. 0,0119 ha, z przeznaczeniem pod zieleń parkową. 2. Wykupu dokonać ze środków przeznaczonych na ten cel w wydatkach budżetu gminy w 2019 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-01-2019 w sprawie wykupu nieruchomości.pdf (91,94KB)