Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Łasku z dnia 22-02-2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem:

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899/ Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poł. w Łasku przy Alei Niepodległości (obręb 14), w Łopatkach oraz do oddania w najem poł. w Łasku przy ul. Warszawskiej 42 (teren targowiska miejskiego) i ul. Tadeusza Kościuszki 14 (obręb 14).
§ 2. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonej w §1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku, to jest od 24.02.2022r. do 17.03.2022r.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Łasku z dnia 22-02-2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem:.pdf (286,98KB)

DOCXZałącznik nr 1 58/2022.docx (8,92KB)