Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Łasku z dnia 04-03-2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834 ) oraz art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899), Burmistrz Łasku zarządza, co następuje :

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości gruntowej, poł. w miejscowości Młynisko, obręb Bałucz oznaczonej działką nr 503/5 o pow. 1200 m 2 w wysokości 30.000,00 zł. § 2. Cena wywoławcza nieruchomości określona w §1 została ustalona w wysokości wyższej o 6,76 % od ceny ustalonej przez Rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 25,00 zł za 1 m 2 . Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Łasku z dnia 04-03-2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.pdf (158,23KB)