Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 62/2022 Burmistrza Łasku z dnia 25-02-2022 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury budynków na działce oznaczonej nr 150/4 położonej w Aleksandrówku

Na podstawie art. 4 ust. 5, art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości(Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), Zarządzenia Nr 259/2018 Burmistrza Łasku z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łasku" zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół spisowy w składzie:
1) Beata Rybak- Strugała - Przewodnicząca Zespołu
2) Monika Matyjasik - Członek Zespołu

§ 2. Do zadań zespołu należy przeprowadzenie inwentaryzacji doraźnej poprzez spisanie na arkuszach inwentaryzacyjnych budynków na działce nr 150/4 o pow. 1500 m 2 poł. w Aleksandrówku gm. Łask § 3. Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w §2 zespół sporządzi arkusz spisu z natury i dołączy pełną dokumentację.
§ 4. Zespół dokona spisu w dniu 04.03.2022 r., całość dokumentacji przekaże przewodniczącej komisji inwentaryzacyjnej.
§ 5. Komisja inwentaryzacyjna sporządzi protokół z rozliczenia wyniku inwentaryzacyjnego i przedłoży ewentualne wnioski Burmistrzowi Łasku.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam zespołowi spisowemu, komisji inwentaryzacyjnej i Skarbnikowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 62/2022 Burmistrza Łasku z dnia 25-02-2022 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury budynków na działce oznaczonej nr 150/4 położonej w Aleksandrówku.pdf (163,64KB)