Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-01-2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2019 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2019 r.: 1) Kontrola zarządzania mieszkaniowym zasobem gminnym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku w roku 2018;
2) Analiza rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2018 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu;
3) Analiza sprawozdania finansowego Gminy Łask za rok 2018;
4) Analiza informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Łask;
5) Opracowanie opinii o wykonaniu budżetu i sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Łasku za 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-01-2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2019 r..pdf (95,11KB)

DOCXAkt_RCL VI/51/2019.docx (39,93KB)