Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Łasku z dnia 16-03-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r., poz. 583) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku upoważniam Panią Beatę Szukalską - Kierownika Działu Pomocy i Wsparcia do prowadzenia w imieniu Burmistrza Łasku postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy, w tym wydawania decyzji. 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, udzielane jest na czas pełnienia obowiązków Kierownika Działu Pomocy i Wsparcia, jednak nie dłużej niż z chwilą odwołania ze stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Łasku z dnia 16-03-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy.pdf (159,29KB)