Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Łasku z dnia 02-02-2022 w sprawie zasad funkcjonowania Żłobka Gminnego w Łasku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834), art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r. poz. 75, poz. 952) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady funkcjonowania Żłobka Gminnego w Łasku, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Żłobka Gminnego w Łasku. 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Łasku z dnia 02-02-2022 w sprawie zasad funkcjonowania Żłobka Gminnego w Łasku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.pdf (575,87KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 37/2022.docx (7,70KB)

DOCXZałącznik nr 1.2 37/2022.docx (6,63KB)

DOCXZałącznik nr 1.3 37/2022.docx (6,47KB)

DOCXZałącznik nr 1.4 37/2022.docx (6,12KB)

DOCXZałącznik nr 1.5 37/2022.docx (6,52KB)

DOCXZałącznik nr 1 37/2022.docx (8,51KB)