Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Łasku z dnia 23-03-2022 w sprawie przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku nieruchomość poł. w Łasku przy ul. Katowickiej 1.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583./ art.13 ust1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899/ Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na przekazanie w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku nieruchomość poł. w Łasku przy ul. Katowickiej 1, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 131 z obrębu 5 o pow. 950m 2 , dla której w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SR1L/00000775/1. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 148m 2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 74m 2 . § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Łasku z dnia 23-03-2022 w sprawie przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku nieruchomość poł. w Łasku przy ul. Katowickiej 1..pdf (165,00KB)