Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Łasku z dnia 24-03-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598, poz. 2054, poz. 2269, z 2022 r. poz. 25) postanawiam:

§ 1. Powołać Komisję przetargową w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komisji - Andrzej Dejnarowicz (Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku)
3. Członek Komisji - Piotr Klimczak (Inspektor w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku)
4. Sekretarz komisji - Agnieszka Erlichowska-Majcher (Koordynator ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku)

 

 

§ 2. Przedmiotem postępowania przetargowego jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 103199 E i 103053E w Sięganowie”.
§ 3. Zakres prac Komisji określa art. 54 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zarządzenie Nr 307/2020 Burmistrza Łasku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 4. Wykonanie powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Łasku z dnia 24-03-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej.pdf (168,29KB)