Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31-03-2022 w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021r. poz. 2213), Burmistrz Łasku zarządza, co następuje :

§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia rokowań i przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Łask w składzie:
1 Przewodniczący – Beata Rybak-Strugała

2 Członkowie:

3 Magdalena Tracz

4 Monika Matyjasik

5 Aneta Nowicka-Szwebs

6 Aleksandra Chudzia

7 Marcelina Kubicka

8 Ewa Iwaszkiewicz-Beridze


§ 2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji Przetargowej jego funkcję pełni jeden z członków Komisji Przetargowej, Zastępca Burmistrza Łasku lub Sekretarz Gminy.
§ 3. W pracach Komisji w zależności od charakteru i rodzaju nieruchomości będącej przedmiotem przetargu może uczestniczyć osoba będąca specjalistą w danej dziedzinie w charakterze opiniodawcy.
§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 287/2020 Burmistrza Łasku z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31-03-2022 w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów.pdf (165,29KB)