Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31-03-2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej poł. w Łasku przy Alei Niepodległości.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 13 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ), Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Łasku z dnia 22 lutego 2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem Burmistrz Łasku zarządza, co następuje :

§ 1. Ogłaszam I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 311/2 o pow. 143m 2 poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 14. Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele handlowo - usługowe. Działka stanowi przedmiot własności Gminy Łask uregulowana w Księdze Wieczystej SR1L/00059222/8. § 2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 20/2021 Burmistrza Łasku z dnia 05 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łask.
§ 3. Szczegółowe warunki przetargu określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31-03-2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej poł. w Łasku przy Alei Niepodległości..pdf (258,08KB)

DOCXZałącznik nr 1 93/2022.docx (8,54KB)