Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Łasku z dnia 04-04-2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, oraz do sprzedaży poza przetargiem

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 / Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem poł. w Łasku przy ul. Południowej (obręb 20) oraz do sprzedaży poza przetargiem (udział 1/24 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego poł. w Pabianicach przy ul. Ostatniej 16 ) oraz do sprzedaży poza przetargiem na rzecz najemców poł. w Łasku przy ul. Dębowej 6 (obręb 15) i M.C.Skłodowskiej 5 (obręb 20).
§ 2. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonej w § 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku, to jest od 05.04.2022r. do 26.04.2022r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni tj. od 05.04.2022r. do 18.05.2022r.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Łasku z dnia 04-04-2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, oraz do sprzedaży poza przetargiem.pdf (281,33KB)

DOCXZałącznik nr 1 97/2022.docx (9,12KB)