Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/557/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-03-2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości, położone w Łasku, obręb 14, księga wieczysta SR1L/00048703/4, przewidziane pod zabudowę garażami:
1) nr 404/2 o pow. 18 m 2 ; 2) nr 404/3 o pow. 18 m 2 ; 3) nr 404/4 o pow. 18 m 2 .
§ 2. Przeznacza się do sprzedaży na współwłasność nieruchomość położoną w Łasku, obręb 14, oznaczoną jako działka nr 404/5 o pow. 38 m 2 , z przeznaczeniem na działkę podjazdową. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLII/557/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-03-2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu.pdf (159,83KB)