Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/558/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-03-2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży poza przetargiem nieruchomość, położoną w Łasku, obręb 14, oznaczoną działką nr 404/1 o pow. 0,0004 ha, objętą księgą wieczystą SR1L/00048703/4, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej działką nr 333/3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLII/558/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-03-2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem.pdf (158,90KB)