Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/559/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-03-2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 17 2 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż przysługującego Gminie Łask udziału w wysokości 1/24 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego Nr 11 o pow. 35,70 m 2 , który usytuowany jest w budynku wielorodzinnym przy ul. Ostatniej 16 w Pabianicach, na rzecz osoby fizycznej, której przysługuje udział w w/w prawie. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLII/559/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-03-2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.pdf (156,61KB)