Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/564/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-03-2022 w sprawie rozwiązania umowy partnerskiej z gminą Łagojsk

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się rozwiązać umowę partnerską z gminą Łagojsk zawartą na podstawie uchwały Nr XIII/190/04 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie współpracy partnerskiej Gminy Łask z Gminą Łagojsk.
§ 2. Rozwiązanie umowy następuje z przyczyn podanych w uzasadnieniu do uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Łasku do przesłania Przewodniczącemu Okręgowego Komitetu Wykonawczego Łagojska oświadczenia o rozwiązaniu umowy partnerskiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLII/564/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-03-2022 w sprawie rozwiązania umowy partnerskiej z gminą Łagojsk.pdf (230,80KB)

DOCXUzasadnienie XLII/564/2022.docx (5,42KB)