Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 104/2022 Burmistrza Łasku z dnia 08-04-2022 w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), w związku z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U z 2022 r., poz. 605, zm. 654) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, w tym do wydawania rozstrzygnięć w tych sprawach.
§ 2. Upoważniam Kierownika Działu Pomocy i Wsparcia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, w tym do wydawania rozstrzygnięć w tych sprawach.
§ 3. Upoważniam pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku - Roksanę Małecką i Krystynę Stasiak do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
§ 4. Upoważnienia udzielam na czas zatrudnienia pracowników, przy czym może zostać w każdym czasie zmienione lub uchylone.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 104/2022 Burmistrza Łasku z dnia 08-04-2022 w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu za.pdf (163,11KB)