Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Łasku z dnia 04-04-2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi zakładu budżetowego: Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku.

Na podstawie art. 47 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 559, 583) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa p. Mirosławowi Szafrańskiemu - dyrektorowi Zakładu Komunikacji Miejskej w Łasku do:
1) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Łask w zakresie działalności kierowanej jednostki;
2) dysponowania środkami finansowymi w ramach planu finansowego jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania jednostki przy kontrasygnacie głównego księgowego jednostki;

§ 2. Pełnomocnictwo ważne jest od dnia 4 kwietnia 2022 r. do odwołania, nie dłużej jednak niż przez czas pełnienia obowiązków dyrektora jednostki.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Łasku z dnia 04-04-2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi zakładu budżetowego: Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku..pdf (158,49KB)