Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Łasku z dnia 14-04-2022 w sprawie powołania komisji konkursowej i określenia trybu pracy komisji mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.194), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku w następującym składzie:
1. Przewodniczący Komisji - Beata Mielczarek
2. Członek Komisji - Jadwiga Kurkowska
3. Członek Komisji - Włodzimierz Nowicki
4. Członek Komisji - Agnieszka Łukaszewska
5. Członek Komisji - Bożena Trocka- Dąbrowa
6. Członek Komisji - Magdalena Kelnerowska
7. Członek Komisji - Sławomir Tralewski.

§ 2. Regulamin pracy komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Łasku z dnia 14-04-2022 w sprawie powołania komisji konkursowej i określenia trybu pracy komisji mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku..pdf (490,68KB)

DOCXZałącznik nr .1 109/2022.docx (7,69KB)

DOCXZałącznik nr 1.1.1.1.1.1.1.1 109/2022.docx (6,25KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 109/2022.docx (6,43KB)

DOCXZałącznik nr 1 109/2022.docx (8,87KB)