Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Łasku z dnia 12-04-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 222, z art. 247 ust.1, art. 249 ust.3, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) oraz § 16 Uchwały Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2022

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2022 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.16.2022 z dnia 8 lutego 2022 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.16.2022 z dnia 9 lutego 2022 r.) w zakresie zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2022 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.59.2022 z dnia 31 marca 2022 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.59.2022 z dnia 31 marca 2022 r.) w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2022 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.67.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.67.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.) w zakresie zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2022 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.68.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.68.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.) w zakresie zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2022 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.69.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.69.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.) w zakresie zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2022 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.16.2022 z dnia 8 lutego 2022 r., Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.59.2022 z dnia 31 marca 2022 r., Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.67.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r., Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.68.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r., Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.69.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. oraz na podstawie złożonych wniosków w zakresie zadań zleconych i własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2022 w zakresie zadań własnych polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 850,00 zł i przeznaczeniu na zwiększenie wydatków w dziale:
1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" - 850,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 8. W uchwale budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r., zmienionej Zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., Nr 11/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r., 23/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr 48/2022 z dnia 10 lutego 2022 r., Nr 60/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr 63/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 66/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 76/2022 z dnia 16 marca 2022 r., Nr 81/2022 z dnia 21 marca 2022 r., Nr 90/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Nr XL/527/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLI/547/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 lutego 2022 r. oraz Uchwałą Nr XLII/549/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 marca 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4 i §5 niniejszego zarządzenia:
1) w załączniku Nr 2 jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §3, §4, §5 i §6 załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXVII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 10. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2022.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 12. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Łasku z dnia 12-04-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022.pdf (1,81MB)

DOCXZałącznik nr 1 107/2022.docx (10,68KB)

DOCXZałącznik nr 2 107/2022.docx (21,05KB)

DOCXZałącznik nr 3 107/2022.docx (15,22KB)