Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 111/2022 Burmistrza Łasku z dnia 21-04-2022 w sprawie zatwierdzenia raportu z monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r.poz. 559, 583), Uchwały Nr XLIV/489/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 2018-2022, Zarządzenia Nr 32/2019 Burmistrza Łasku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 2018-2022, zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam raport z monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask za 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Zespołu do spraw monitorowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 2018-2022.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 111/2022 Burmistrza Łasku z dnia 21-04-2022 w sprawie zatwierdzenia raportu z monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask za 2021 rok.pdf (897,96KB)

PDFZalacznik1 111/2022.pdf (650,65KB)