Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania Budżetowe i Finansowe 2022 rok - IV kwartał 2022 roku

PDF  Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za IV kwartał 2022 roku (258,37KB)
PDF  Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw. 2022 r. (158,09KB)
PDF  Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kw. 2022 r. (256,32KB)
PDF  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kw. 2022 r. (102,61KB)
PDF  Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych za 2022 r. (97,26KB)
PDF  Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za IV kwartał 2022 r. (145,29KB)
PDF  Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t. na koniec 2022 r. (112,35KB)
PDF  Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kw. 2022 r. – GPZOZ w Łasku (257,38KB)
PDF  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kw. 2022 r. – GPZOZ w Łasku (101,93KB)
PDF  Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kw. 2022 r. (KBW) (331,43KB)
PDF  Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za IV kw. 2022 r. (ŁUW) (264,64KB)
PDF  Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za IV kw. 2022 r. (KBW) (264,51KB)
PDF  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: od początku roku do końca IV kwartału roku 2022 (233,67KB)
PDF  Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2022 r. (1,03MB)
PDF  Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2022 r. (1,57MB)
PDF  Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kw. 2022 r. (ŁUW) (204,31KB)
PDF  Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kw. 2022 r. (ŁUW) (399,68KB)
PDF  Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kw. 2022 r. (KBW) (172,62KB)
PDF  Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw. 2022 r. – KOREKTA 1 (158,45KB)
PDF  Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2022 r. – KOREKTA 2 (1,03MB)
PDF  Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2022 r. Korekta 1 (1,57MB)
PDF  Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2022 r. Korekta 2 (1,57MB)