Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania Budżetowe i Finansowe 2022 rok - III kwartał 2022 roku

PDF  Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2022 r. (ŁUW) (314,75KB)
PDF  Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2022 r. (ŁUW) (504,33KB)
PDF  Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2022 r. (KBW) (282,66KB)
PDF  Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2022 r. (KBW) (440,29KB)
PDF  Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za III kw. 2022 r. (ŁUW) (350,01KB)
PDF  Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za III kw. 2022 r. (KBW) (350,16KB)
PDF  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: od początku roku do końca III kwartału roku 2022 (377,54KB)
PDF  Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2022 r. (1,14MB)
PDF  Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2022 r. (1,68MB)
PDF  Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za III kwartał 2022 roku (317,56KB)
PDF  Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw. 2022 r. (244,13KB)
PDF  Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2022 r. (342,38KB)
PDF  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2022 r. (90,03KB)
PDF  Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2022 r. – GPZOZ w Łasku (341,72KB)
PDF  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2022 r. – GPZOZ w Łasku (89,76KB)