Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania Budżetowe i Finansowe 2022 rok - I kwartał 2022 roku

PDF  1. Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kw. 2022 r. (ŁUW) (302,60KB)
PDF  2. Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kw. 2022 r. (ŁUW) (486,80KB)
PDF  3. Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kw. 2022 r. (KBW) (282,88KB)
PDF  4. Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kw. 2022 r. (KBW) (439,84KB)
PDF  5. Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za I kw. 2022 r. (ŁUW) (350,37KB)
PDF  6. Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za I kw. 2022 r. (KBW) (349,80KB)
PDF  7. Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2022 r. (1,00MB)
PDF  8. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2022 r. (1,57MB)
PDF  9. Rb-28NWS kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2021 za okres do dnia 31 marca roku 2022 (368,17KB)
PDF  10. Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za I kwartał 2022 roku (317,26KB)
PDF  11. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw. 2022 r. (244,06KB)
PDF  12. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2022 r. (343,33KB)
PDF  13. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kw. 2022 r. (89,82KB)