Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 101/2022 Burmistrza Łasku z dnia 06-04-2022 w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask za lata 2021 - 2035

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) w związku z art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask w latach 2021-2035 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz stan realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2021 roku w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Łasku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Łask.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 101/2022 Burmistrza Łasku z dnia 06-04-2022 w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask za lata 2021 - 2035.pdf (1,49MB)

DOCXZałącznik nr 1 101/2022.docx (15,57KB)

DOCXZałącznik nr 2 101/2022.docx (39,05KB)