Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 118/2022 Burmistrza Łasku z dnia 26-04-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 84/2022 Burmistrza Łasku z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598, poz. 2054, poz. 2269, Dz. U. z 2022 r. poz. 25) postanawiam:

§ 1. W zarządzeniu nr 84/2022 Burmistrza Łasku z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, zmienionym zarządzeniem nr 87/2022 Burmistrza Łasku z dnia 28 marca 2022 r., § 1 otrzymuje brzmienie:
"Powołać Komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. Przewodniczący Komisji - Andrzej Dejnarowicz (Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku)
2. Członek Komisji - Piotr Klimczak (Inspektor w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku)
3. Sekretarz komisji - Wioletta Adamczyk (Inspektor w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Łasku)."

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zastępca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 118/2022 Burmistrza Łasku z dnia 26-04-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 84/2022 Burmistrza Łasku z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.pdf (169,63KB)