Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120/2022 Burmistrza Łasku z dnia 26-04-2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559,583) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie samochód służbowy Skoda Oktavia ELA 01VX Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku, 98-100 Łask ul. Lutomierska 2 zgodnie z poniższym wyposażeniem:
1. Gaśnica szt.1
2. Klucze do stacyjki szt 2
3. Lewarek do zmiany kół szt 1
4. Trójkąt ostrzegawczy szt1
5. Dowód rejestracyjny szt1
6. Karta pojazdu szt 1
7. Książka przeglądów szt1
8. Kompletne koła zimowe szt 4

§ 2. Przekazanie samochodu określonego w §1 nastąpi w drodze podpisania protokołu przekazania-przyjęcia środka trwałego PT.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 120/2022 Burmistrza Łasku z dnia 26-04-2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego.pdf (170,63KB)