Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 126/2022 Burmistrza Łasku z dnia 04-05-2022 w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, poz. 2469, z 2022 r. poz. 24, poz. 218) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 28/12 Burmistrza Łasku z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 126/2022 Burmistrza Łasku z dnia 04-05-2022 w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku.pdf (294,04KB)

 

DOCXZałącznik nr 1 126/2022.docx (11,21KB)