Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 128/2022 Burmistrza Łasku z dnia 09-05-2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559, 583) oraz art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899), Burmistrz Łasku zarządza, co następuje :

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości gruntowych niezabudowanych, poł. w Łasku w obrębie 15, oznaczonych jako działki nr:
1. 29/4 i 32/4 o łącznej pow. 1732 m2 – cena wywoławcza – 209.520 zł;
2. 29/6 i 32/6 o łącznej pow. 1440 m2 – cena wywoławcza – 174.200 zł.

§ 2. Cena wywoławcza nieruchomości określona w §1 pkt. 1 została ustalona w wysokości wyższej od wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego i stanowi ok. 120,97 zł za 1 m2. Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cena wywoławcza nieruchomości określona w §1 pkt. 2 została ustalona w wysokości równej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 128/2022 Burmistrza Łasku z dnia 09-05-2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.pdf (159,68KB)