Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 129/2022 Burmistrza Łasku z dnia 09-05-2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) oraz art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), Burmistrz Łasku zarządza, co następuje :

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości gruntowej, poł. w Bałuczu, oznaczonej działkami nr 752/1, nr 752/8 i nr 752/11 o łącznej pow. 1922 m 2 w wysokości 40.000,00 zł. § 2. Cena wywoławcza nieruchomości określona w §1 została ustalona w wysokości wyższej o 4,17 % od ceny ustalonej przez Rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 20,81 zł za 1 m 2 . Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 129/2022 Burmistrza Łasku z dnia 09-05-2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.pdf (158,04KB)