Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 127/2022 Burmistrza Łasku z dnia 09-05-2022 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie części działki nr 311/8 poł. w Łasku przy Aleii Niepodległości.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art.13 ust 1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899), Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalam stawkę czynszu dzierżawnego za część działki nr 311/8 (dawny nr 311/2) poł. w Łasku przy Al. Niepodległości w obrębie ewidencyjnym nr 14 o pow. 26m 2 z przeznaczeniem na przeprowadzenie w działce ( tymczasowo ) wewnętrznej linii zasilającej do budynku handlowego usytuowanego na działce nr 351 poł. w Łasku przy Al. Niepodległości, na kwotę 30,00zł netto miesięcznie. § 2. Do stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 127/2022 Burmistrza Łasku z dnia 09-05-2022 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie części działki nr 311/8 poł. w Łasku przy Aleii Niepodległości..pdf (156,96KB)