Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 130/2022 Burmistrza Łasku z dnia 10-05-2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, poza przetargiem oraz do oddania w dzierżawę;

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu poł. w Łasku w obrębie 15, w obrębie 13 i w Bałuczu, poza przetargiem (na rzecz współwłaścicieli) poł. w Łasku w obrębie 18, poza przetargiem (na rzecz użytkownika wieczystego) poł. w Łasku w obrębie 4 i w Okupie Małym, przeznaczonych do oddania w dzierżawę poł. w Łasku przy Al. Niepodległości obręb 14.
§ 2. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonych w § 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku, to jest od 10.05.2022 r. do 31.05.2022 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni, tj. od 10.05.2022 r. do 21.06.2022 r.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 130/2022 Burmistrza Łasku z dnia 10-05-2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, poza przetargiem oraz do oddania w dzierżawę;.pdf (310,35KB)

DOCXZałącznik nr 1 130/2022.docx (9,59KB)