Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

10.05.2022 r. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej oraz ul. Plażowej w Łasku i w Ostrowie w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Łask”

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania (44,50KB)
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu (214,62KB)
DOC  Specyfikacja Warunków Zamówienia (364,50KB)
DOC  Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego (80,50KB)
DOC  Załącznik 2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (44,00KB)
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (47,00KB)
DOCX  Załącznik 4.1. Wzór umowy - część I. (48,05KB)
DOCX  Załącznik 4.2. Wzór umowy - część II. (48,22KB)
DOCX  Załącznik 4.3. Wzór umowy - część III. (48,20KB)
7Z  Załącznik 5. Mapy poglądowe z lokalizacją sieci (Część I., II. i III.) (921,09KB)
DOC  Załącznik 6. Wzór oświadczenia wykonawców składanego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy (46,00KB)
DOC  Załącznik 7. Wzór zobowiązania (47,50KB)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (300,41KB)

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert z 18.05.2022 r. (433,68KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część I. i II.):

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 01.06.2022 r. - część I. (412,46KB)
PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 01.06.2022 r. - część II. (413,03KB)
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (część III.):

PDF  Zawiadomienie o unieważnieniu części III. postępowania z 01.06.2022 r. (259,35KB)