Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 124/2022 Burmistrza Łasku z dnia 29-04-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID - 19

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 65 pkt 11-12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535, 2368, z 2022 r. poz. 64, 202)

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 2. Ustalenie planu następuje w zakresie dochodów i wydatków.
§ 2. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

Dział Rozdział Paragraf Okres realizacji Kwota
758 75816 6090 2022-2023 1 125 203,26 zł
801 80101 2180 2022 250 933,23 zł
851 85195 2180 2022 260,00 zł
RAZEM   1 376 396,49 zł

 

§ 3. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

 

Dział Rozdział Paragraf Okres realizacji Kwota
010 01043 6050 2022-2023 1 125 203,26
801 80101 4210 2022 40 825,60 zł
801 80101 4240 2022 210 107,63 zł
851 85195 4300 2022 260,00 zł
RAZEM   1 376 396,49 zł

 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 na 2022 rok zmienione Zarządzeniem Nr 70/2022 Burmistrza Łasku z dnia 1 marca 2022 r..
§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 124/2022 Burmistrza Łasku z dnia 29-04-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID - 19.pdf (181,24KB)