Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 125/2022 Burmistrza Łasku z dnia 29-04-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2022 Burmistrza Łasku z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583), art. 14 ust.15 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583,682, 683, 684, 830) ,

§ 1. W Zarządzeniu Nr 98/2022 Burmistrza Łasku z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok § 2 i § 3 otrzymują brzmienie:
§ 2. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

Dział Rozdział Paragraf Okres realizacji Kwota
750 75095 2700 2022 4 395,03 zł
758 75814 2700 2022 57 667,00 zł
852 85295 2700 2022 409 760,00 zł
853 85395 2700 2022 94 860,00 zł
RAZEM   566 682,03 zł

§ 3. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

Dział Rozdział Paragraf Okres realizacji Kwota
750 75095 4010 2022 2 000,00 zł
750 75095 4110 2022 343,80 zł
750 75095 4120 2022 49,00 zł
750 75095 4210 2022 752,23 zł
750 75095 4300 2022 1 250,00 zł
801 80101 2540 2022 9 545,17 zł
801 80101 4110 2022 4 517,16 zł
801 80101 4120 2022 647,20 zł
801 80101 4710 2022 164,03 zł
801 80101 4790 2022 36 508,84 zł
801 80103 2540 2022 409,55 zł
801 80103 4110 2022 365,94 zł
801 80103 4120 2022 52,43 zł
801 80103 4790 2022 2 141,30 zł
801 80104 4790 2022 911,67 zł
801 80113 4300 2022 89,20 zł
801 80120 4110 2022 326,96 zł
801 80120 4120 2022 46,84 zł
801 80120 4710 2022 28,68 zł
801 80120 4790 2022 1 912,03 zł
852 85295 3110 2022 399 760,00 zł
852 85295 4170 2022 10 000,00 zł
853 85395 3110 2022 93 000,00 zł
853 85395 4170 2022 1 860,00 zł
RAZEM   566 682,03 zł

 

 

”;
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 125/2022 Burmistrza Łasku z dnia 29-04-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2022 Burmistrza Łasku z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy związanych z pomocą oby.pdf (232,15KB)