Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Rzymskokatolicką Parafię p.w. Św. Faustyny Kowalskiej w Łasku

Informacja Burmistrza Łasku

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego

przez Rzymskokatolicką Parafię p.w.  Św. Faustyny Kowalskiej w Łasku

 

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 12.05.2022 r. w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r. , poz. 1057 z późn. zm.) do Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wydanie publikacji z okazji 25-lecia parafii p.w. Św. Faustyny Kowalskiej w Łasku”  złożona przez  Rzymskokatolicką Parafię p.w. Św. Faustyny Kowalskiej w Łasku .

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego oferta ta stosownie do art. 19 a ust. 3 w/w ustawy zostaje zamieszczona na okres 7 dni do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 wskazywanej ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.

Uwagi należy zgłaszać  w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim  w Łasku,  ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask lub przesłać  listownie na adres Urzędu Miejskiego w Łasku,  ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask bądź przez skrytkę podawczą  ePUAP: /5228wuxejz/skrytka.

W  przypadku nadesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Oferta została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl  w zakładce organizacje, w BIP Urzędu Miejskiego w Łasku www.bip.lask.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku.

 

Oferta w załączeniu.       

 

 

Łask, dnia 19.05.2022 r.

 

 

 

Burmistrz Łasku

  Gabriel Szkudlarek

 

PDFZałącznik nr 1 - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (1,36MB)