Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 149/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31-05-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury w Łasku

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1999 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Łaskiego Domu Kultury w Łasku za rok 2021 składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 149/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31-05-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury w Łasku.pdf (154,02KB)

PDF  Sprawozdanie finansowe Łaskiego Domu Kultury za 2021 r. (228,33KB)