Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 151/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31-05-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 132/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury § 1 punkt 2) otrzymuje brzmienie:
§ 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
2) uprawniony - osobę, o któej mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, tj.
1 dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego

2 dyrektora Łaskiego Domu Kultury w Łasku

3 osobę pełniącą obowiązki dyrektora jednostki, o ktorej mowa w § 1 pkt.1.


§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 132/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11 maja 2022 r. pozostają bez zmian.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 151/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31-05-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kul.pdf (160,34KB)