Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 155/2022 Burmistrza Łasku z dnia 03-06-2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w Kamienicy na Placu 11 Listopada 1 z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii.

Na podstawie art 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079/ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899/, Zarządzenia nr 117/2022 Burmistrza Łasku z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie.

§ 1. Ogłaszam I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu znajdującego się w piwnicy budynku o łącznej powierzchni 131,67m 2 w skład którego wchodzą: sala nr 1, sala nr 2, hol wejściowy, sanitariat, komunikacja, przedsionek, WC, pomieszczenie porządkowe, przedsionek, WC, szatnia, zaplecze, podest. Lokal położony jest w Kamienicy przy Placu 11 Listopada 1 usytuowanej na działce ewidencyjnej nr 125/1 o pow. 908m 2 w obrębie ewidencyjnym nr 14 m. Łask, dla której założona jest Księga Wieczysta SR1L/00058233/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych. § 2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 20/2021 Burmistrza Łasku z dnia 05 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łask.
§ 3. Szczegółowe warunki przetargu określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 155/2022 Burmistrza Łasku z dnia 03-06-2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w Kamienicy na Placu 11 Listopada 1 z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii..pdf (240,29KB)

DOCXZałącznik nr 1 155/2022.docx (8,70KB)