Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 163/2022 Burmistrza Łasku z dnia 14-06-2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji wartościowej i ilościowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się na czas nieokreślony, nieodpłatnie na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Batorego 31, 98-100 Łask pozostałe środki trwałe podlegające ewidencji wartościowej i ilościowej o wartości 5 075,13 zł stanowiące majątek Gminy Łask zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Przekazanie pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji wartościowej i ilościowej zostanie udokumentowane protokołem przekazania-odbioru PT.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 163/2022 Burmistrza Łasku z dnia 14-06-2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji wartościowej i ilościowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.pdf (281,52KB)

DOCXZałącznik nr 1 163/2022.docx (6,00KB)